Home Print Sitemap

Executive Search & Selection

Executive Search giver den bredeste søgning, og dermed den højeste grad af sikkerhed for besættelse af stillingen med rette kandidat til jobbet, – det være sig direktører, chefer, ledere og specialister.

Inden opgaven sættes i gang, udarbejdes job- og personprofil med bl.a. vægtning af de ønskede faglige kvalifikationer. Det aftales ligeledes i hvilken grad, der skal udvises fortrolighed om virksomhedens identitet.

Executive Search omfatter:

  • Annoncering i fag- og/eller tidsskrifter
  • annoncering på www.entermanagement.dk og deraf afledte eksponeringer på internettet
  • search i egen og samarbejdspartneres kandidatbaser
  • søgning i netværk
  • headhunt efter nærmere aftale.

Executive Selection omfatter:

  • Udvælgelse af egnede kandidater til samtale
  • telefoninterview til afstemning af basale gensidige forventninger
  • personlig samtale med gennemførelse og tilbagemelding på profilanalyse og færdighedstest
  • personlig samtale med ekstern faglig kompetent konsulent inden for stillingens arbejdsområde, der giver sin bedømmelse af kandidaten i forhold til virksomhedens ønskede vægtning af faglige kvalifikationer
  • indhentning af referencer.

Der fremsendes præsentationscv på 2-4 egnede kandidater til 1. præsentation.

Efter præsentationen udvælges 1-2 kandidater til endelig præsentation.

Der foretages opfølgning på ansættelsen overfor chef og medarbejder efter 1, 4, 8 og 12 måneder.

ENTERManagement - Vestergade 32 - 8600 Silkeborg - tlf. 8610 1491 - info@entermanagement.dk