Home Print Sitemap

Jobsøgning for timelønnede

Situationen på arbejdsmarkedet har inden for de seneste år ændret sig markant, også for så vidt angår jobsøgningsprocessen for timelønnede.

ENTERManagement gennemfører et 1-dags interaktivt kursus med gennemgang af de vigtigste discipliner i søgeprocessen. Kursus afsluttes med aftale med den enkelte kursusdeltager om, hvilke områder der skal følges op på.

2 individuelle opfølgningsmøder:

Kursusdeltageren har efterfølgende 2 individuelle opfølgningsmøder med ENTERManagement med bl.a. træning i jobsamtalen ud fra en annonce, der kunne være interessant at søge på.

Tidsubegrænset hot-line:

Kursusdeltageren har ENTERManagement som rådgiver i baghånden via mail og/eller telefonisk hotline, indtil fremtiden er afklaret, enten ved et nyt job, eller der er truffet beslutning om ny uddannelse eller lignende.

ENTERManagement - Vestergade 32 - 8600 Silkeborg - tlf. 8610 1491 - info@entermanagement.dk