Home Print Sitemap

Outplacement

En afskediget direktør/chef/leder/specialist står over for en afgørende forandring i sit arbejdsliv.
Mange spørgsmål opstår, og målet under hele forløbet er at rådgive og udfordre den personlige målsætning og strategi, således næste skridt i karrieren bliver det rigtige.

Tidsubegrænset hot-line – Tidsbegrænset mødeforløb:

Til forskel fra Executive-forløbet er Outplacement-programmet tidsbegrænset for så vidt angår personlige møder. Derimod sikres den opsagte en rådgiver i baghånden via mail og/eller telefonisk hotline, indtil der er opnået en tilfredsstillende løsning, det være sig nyt job, beslutning om opstart af egen virksomhed, køb af virksomhed eller lignende.

Processen, som den potentielt kunne se ud:

  • Uforpligtende møde, før beslutning om et eventuelt samarbejde træffes
  • udarbejdelse at et individuelt forløb i et tæt samarbejde i forhold til behov
  • med grundelementerne
    • afklaring og bearbejdning af behov i processen før målrettet indsats mod det ønskede resultat
    • afsøgning af muligheder og
    • handling
  • ”djævlens advokat” og rådgiver i hver igangværende proces, herunder proceshåndtering og struktureret samtaletræning.

Alle emner i jobsøgningsprocessen vil blive berørt, men til forskel fra Executive-forløbet vil færre emner blive gennemarbejdet i dybden.

ENTERManagement - Vestergade 32 - 8600 Silkeborg - tlf. 8610 1491 - info@entermanagement.dk