Home Print Sitemap

Per B. Linneberg

Født:    1957
 

Uddannelse

1981-1986 Cand. jur., Århus Universitet

1980-1981 Højere handelseksamen, Herning Handelsskole

1977-1978 Officer af Reserven, efterfølgende suppleret med Officerskursus I og II
 

Efteruddannelse

1991-    Efteruddannelsesaktiviteter inden for ledelse, organisationsudvikling,  strategi mv.
 

Erhvervsforløb

1986-1991

Startede karrieren i advokatbranchen med opgaver inden for virksomhedskøb, retssager, kontraktskoncipering, konkursbehandlinger, ejendomshandler m.m.
 

Skiftede herefter i 1991 til konsulentbranchen (Human Ressources), og har siden udelukkende været beskæftiget i denne branche:

1991-1999

IP, Dansk Institut for Personalerådgivning (efterfølgende fusioneret til Dansk Management Forum, der igen er fusioneret til i dag Center for Ledelse – www.cfl.dk ). En forening af mellemstore og store danske og internationale virksomheder med ca. 1000 medlemsvirksomheder og ca. 100 ansatte. Foreningen leverer HR-ydelser inden for en bred vifte af produkter.

Chefrådgiver og forretningsansvarlig for eget område i 8 år med rekruttering af ledere og specialister og organisations-, leder- og ledelsesudvikling og lederrådgivning, herunder:

 • Coaching af ledere i personalemæssige spørgsmål vedr.: 

  •    udvikling af rekrutteringspolitik og introduktion af nye medarbejdere
  •    udvikling af generel personalepolitik
  •    udvikling af medarbejdersamtalesystemer
  •    uddannelsesplanlægning
  •    målstyret ledelse
  •    værdibaseret ledelse
  •    juridisk rådgivning inden for personalejura
  •    jobpricing
  •    personaleadministration og –administrative værktøjer 

    
  •    rekruttering af ledere og specialister 

    
  •    outplacement af ledere og specialister 

    
  • kursusleder og underviser i: 
  •    medarbejdersamtaler
  •    præsentationsteknik
  •    ansættelsessamtaler
  •    stillings- og personvurdering
  •    mødeledelse
  •    personlig planlægning
  •    personalejura
    
 • koordinator for erfa- og jurakredse for personalechefer og –konsulenter
  og
   
 • akkvisition af nye medlemmer til foreningen. 
   

1999-2009

Forretningsansvarlig for eget område i konsulentfirma med op til 12 konsulenter med opgaver inden for

 • Search & Selection af direktører, chefer, ledere og specialister
 • Outplacement af samme stillingskategorier og timelønnede
  og
   
 • Managementrapporter.
   


April 2009-

Opstart af ENTERManagement.

 

Faglige kvalifikationer

 • Search & Selection
 • Outplacement
 • Ledelse / HR / Organisationsudvikling
  og
 • Managementrapporter.

 

ENTERManagement - Vestergade 32 - 8600 Silkeborg - tlf. 8610 1491 - info@entermanagement.dk