Home Print Sitemap

Selection

Selection giver den travle leder ro til at beskæftige sig med ledelse af nuværende medarbejdere.

Virksomheden annoncerer selv stillingen, men overlader processen frem til 2. præsentation til ENTERManagement.

Inden opgaven sættes i gang udarbejdes job- og personprofil med bl.a. vægtning af de ønskede faglige kvalifikationer.

Selection omfatter:

  • Udvælgelse af egnede kandidater til samtale
  • telefoninterview til afstemning af basale gensidige forventninger
  • personlig samtale med bedømmelse af faglige kvalifikationer og gennemførelse og tilbagemelding på profilanalyse og færdighedstest
  • indhentning af referencer.

Der fremsendes præsentationscv på 2-4 egnede kandidater til 1. præsentation.

Efter præsentationen udvælges 1-2 kandidater til endelig præsentation, som virksomheden selv gennemfører.

Der foretages opfølgning på ansættelsen overfor chef og medarbejder efter 1, 4, 8 og 12 måneder.

ENTERManagement - Vestergade 32 - 8600 Silkeborg - tlf. 8610 1491 - info@entermanagement.dk