Home Print Sitemap

BIOLOGISK PROCESSPECIALIST - til banebrydende miljøanlæg - (STILLINGEN ER BESAT)

Virksomheden

Virksomheden har udviklet et banebrydende anlæg inden for miljøområdet. Anlægget sælges til det offentlige og industrien globalt. De seneste par år er der sket en meget positiv udvikling i omsætningen, og dette forventes at fortsætte med de salgsmæssige gennembrud, der nu er opnået. Der forventes således en kraftig vækst i de kommende år. Virksomheden er beliggende i region Midtjylland, og er et selvstændigt selskab i en større international koncern.

Jobbet

Som processpecialist skal du medvirke til udvikling af processer, produkter og services. Sammen med dine kollegaer i procesafdelingen forestår du udviklingen af den biologiske og applikationsmæssige andel af det samlede produkt i alle dets faser fra koncept til frigivelse, ligesom du deltager i den efterfølgende opstart og drift hos kunden.

Bistået af den øvrige procesafdeling får du det procestekniske ansvar for en række udviklingsopgaver og den tilhørende driftsopfølgning. Opgaven indebærer alle procesrelevante områder lige fra forsøg til projektering og idriftsætning og servicering af færdige anlæg. Ligeledes skal du medvirke til afdelingens fortsatte kompetenceudvikling gennem globalt samarbejde med eksterne specialister og videnscentre, herunder en række førende universiteter.

En vigtig del af din opgave vil bestå i procesteknisk kvantificering gennem projektforløbet og løbende vidensformidling til den øvrige organisation.

Din profil 

Du har en teoretisk baggrund som Cand.Scient, ingeniør eller lignende og har gennem en årrække været beskæftiget inden for miljøområdet. Du har et dybtliggende praktisk kendskab til dette, f.eks kommunalt/industrielt spildevand og biologisk behandling heraf.

Som person er du selvstændig og ansvarsfuld. Du har en god analytisk sans og lægger vægt på kvalitet i dit arbejde. Du er vedholdende, lyttende og god til at bevare fokus i en hverdag med mange interessenter omkring dig. 

Du tilbydes

Løn efter kvalifikationer der af formelle årsager oplyses i niveauet omkring DKK 420. – 575.000 brutto.

Ansøgning

Send venligst din ansøgning mærket 109.09.11-F6 med CV til info@entermanagement.dk eller ENTERManagement, Vestergade 32, 8600 Silkeborg eller via dette link. Din henvendelse behandles naturligvis fortroligt, og personlige oplysninger videregives kun efter aftale med dig. Du er velkommen til at kontakte Per B. Linneberg på tlf. 2277 1491.

Tip en ven om dette stillingsopslag

Tip en ven om dette stillingsopslag
ENTERManagement - Vestergade 32 - 8600 Silkeborg - tlf. 8610 1491 - info@entermanagement.dk